Wat is high ticket sales? - Schouderseronder.nl (2024)

In deze blog verkennen we het concept van high ticket sales. We leggen uit wat het inhoudt, hoe het verschilt van low ticket sales, en bespreken de voor- en nadelen van beide benaderingen. Daarnaast geven we enkele waardevolle tips voor iedereen die succesvol wil worden in high ticket sales.

Wat is high ticket sales?

Deze verkoopstrategie richt zich op producten of diensten die aanzienlijk duurder zijn dan de gemiddelde marktwaarden, waarbij de prijzen vaak beginnen bij € 1.000 en kunnen oplopen tot veel hogere bedragen. Het concept van ‘high ticket’ kan verschillen afhankelijk van de industrie en markt, maar over het algemeen is de hogere prijs die reflecteert op zowel de waarde van het aanbod als de complexiteit van de verkoop zelf.

Kenmerken

High ticket sales onderscheidt zich door enkele unieke kenmerken:

 • Exclusiviteit: De aangeboden producten of diensten zijn vaak exclusief in aard of worden als premium beschouwd.
 • Complexiteit: De verkoopprocessen zijn complex met een nadruk op maatwerk en persoonlijke aanpassing aan de behoeften van de klant.
 • Expertise: Verkopers hebben diepgaande kennis nodig van hun product of dienst en de markt waarin zij opereren.

Voorbeelden van high ticket items

Het aanbod van producten en diensten die als high ticket worden beschouwd is breed en divers:

 • Coaching- en consultingdiensten: Deze diensten bieden gespecialiseerde kennis en persoonlijke begeleiding, vaak voor zakelijke klanten of hoogopgeleide professionals.
 • Software en online cursussen: Vooral degenen die zich richten op nichevaardigheden of geavanceerde technologieën vallen vaak in deze categorie.
 • Luxe goederen: Denk hierbij aan high-end auto’s, jachten, luxe horloges en sieraden.
 • Onroerend goed: Vooral in het segment van luxe woningen of commercieel vastgoed.

Waardecreatie

Een belangrijk aspect van high ticket sales is de nadruk op waardecreatie. In tegenstelling tot traditionele verkoopmethoden, waarbij de focus vaak ligt op volume en prijs, richten high ticket verkopers zich op de diepgaande waarde die hun producten of diensten bieden. Dit kan betekenen dat de verkoper een rol speelt als adviseur of vertrouwenspersoon, waarbij hij de tijd neemt om de specifieke behoeften en doelen van de klant grondig te begrijpen.

Prijsstelling en perceptie

Prijsstelling in high ticket sales gaat niet alleen over het absolute getal, maar ook over de perceptie van waarde. Het is belangrijk dat potentiële klanten de prijs als gerechtvaardigd zien in relatie tot de geboden waarde. Dit vereist een strategische aanpak van marketing en klantcommunicatie, waarbij elk aspect van het product of de dienst zorgvuldig wordt uitgelicht om de unieke waardepropositie te onderstrepen.

High ticket sales vs. Low ticket sales

Prijs en volume

 • High ticket sales: Producten of diensten zijn duurder, vaak meer dan € 1.000 per item. Deze hogere prijzen betekenen vaak dat er minder verkopen nodig zijn om substantiële inkomsten te genereren.
 • Low ticket sales: Items worden tegen lagere prijzen verkocht, meestal minder dan € 100. Deze strategie vereist een hoger volume aan verkopen om winstgevend te zijn, wat vaak resulteert in een focus op massamarktbenaderingen.

Verkoopproces

 • High ticket sales: Het verkoopproces is vaak langer en meer betrokken, waarbij gepersonaliseerde interacties en uitgebreide overtuiging noodzakelijk zijn. Verkopers moeten potentieel diepgaande relaties opbouwen en vertrouwen kweken voordat de verkoop wordt gesloten.
 • Low ticket sales: Het proces is meestal sneller en meer transactioneel van aard. De besluitvorming van de klant is vaak impulsiever, met minder behoefte aan uitgebreide overtuiging of relaties.

Klantrelaties

 • High ticket sales: Langdurige klantrelaties zijn belangrijk. De nadruk ligt op het opbouwen van vertrouwen en het verstrekken van aanzienlijke waarde, wat kan resulteren in hogere klantloyaliteit en herhaalaankopen.
 • Low ticket sales: Hoewel goede klantrelaties nog steeds belangrijk zijn, zijn ze vaak minder diepgaand. De nadruk ligt meer op efficiëntie en volume, wat kan leiden tot minder persoonlijk klantcontact.

Marketingstrategieën

 • High ticket sales: Marketing is gerichter en vaak opgebouwd rond gedetailleerde klantprofielen en gepersonaliseerde communicatie. Marketinginspanningen zijn erop gericht om een kleinere, specifieke doelgroep te overtuigen van de hoge waarde van een product of dienst.
 • Low ticket sales: Marketingstrategieën zijn breder en gericht op het bereiken van een grotere doelgroep. De focus ligt op het creëren van brede aantrekkingskracht en het stimuleren van snelle aankoopbeslissingen door middel van promoties en kortingen.

Risicobeheer

 • High ticket sales: Het risico is geconcentreerd in minder transacties, maar elke mislukte verkoop of terugbetaling kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Bovendien kan het complexe verkoopproces aanzienlijke investeringen in tijd en middelen vereisen zonder garantie op succes.
 • Low ticket sales: Risico’s zijn meer verspreid over een groot aantal transacties. Problemen met individuele verkopen hebben over het algemeen minder impact op de totale bedrijfsvoering, maar dunne winstmarges betekenen dat volume kritisch is.

Voor- en nadelen van high ticket sales

Voordelen

 1. Hogere winstmarges: Een van de grootste voordelen van high ticket sales is de mogelijkheid om aanzienlijk hogere winstmarges te realiseren per verkoop. Dit betekent dat elk succesvol afgesloten verkoopproces potentieel een grote impact kan hebben op de totale omzet en winst van het bedrijf.
 2. Minder transacties vereist voor aanzienlijke omzet: Door de hogere prijs per eenheid zijn er minder verkopen nodig om dezelfde omzet te bereiken die anders met veel meer low ticket verkopen bereikt zou worden. Dit kan leiden tot efficiëntere verkoopprocessen en mogelijk lagere operationele kosten.
 3. Opbouwen van langdurige klantrelaties: High ticket sales heeft vaak betrekking op producten of diensten die een diepgaande impact hebben op de klant, wat de deur opent voor langdurige en waardevolle relaties.
 4. Versterkt merkperceptie: Het verkopen van high-end producten of diensten kan positief bijdragen aan het imago en de perceptie van een merk. Klanten associëren hogere prijspunten vaak met superieure kwaliteit en exclusiviteit.

Nadelen

 1. Complexer verkoopproces: High ticket items vereisen een meer complexe verkoopbenadering, inclusief uitgebreide demonstraties, diepgaande gesprekken en mogelijk zelfs maatwerkoplossingen. Dit kan resulteren in langere verkoopcycli en een grotere investering van tijd en middelen.
 2. Langere verkoopcycli: Doordat het besluitvormingsproces intensiever is, kan het langer duren voordat een deal wordt gesloten. Dit kan de cashflow en planning van een bedrijf beïnvloeden, vooral als grote delen van de bedrijfsvoering afhankelijk zijn van de inkomsten uit deze verkopen.
 3. Groter financieel risico: De hogere prijs van high ticket producten betekent ook een hoger risico bij elke verkoop. Een mislukte deal of een terugbetaling kan aanzienlijke financiële consequenties hebben.
 4. Beperkter klantenbestand: De markt voor high ticket items is kleiner dan die voor goedkopere producten. Het vinden en bereiken van prospects vereist specialistische marketingtechnieken en kan uitdagend zijn.
 5. Grotere afhankelijkheid van individuele klanten: Met een kleiner klantenbestand kan een bedrijf afhankelijker worden van de aankopen van een beperkt aantal klanten. Dit kan riskant zijn als een of enkele klanten besluiten niet meer te kopen of naar een concurrent over te stappen.

Tips voor het succes in high ticket sales

Identificeer en ken je niche

Een grondige kennis van je niche is belangrijk. Dit betekent dat je niet alleen moet weten wie je ideale klanten zijn, maar ook hun behoeften, uitdagingen en de industrie waarin ze opereren. Een goed begrip van deze aspecten stelt je in staat om je verkooppraatje af te stemmen op de specifieke waarden en voordelen die jouw product of dienst biedt. Specialiseer je in een niche waar je passie voor hebt en waar je uitgebreide kennis over hebt, zodat je authentiek en overtuigend overkomt.

Bouw duurzame klantrelaties op

Bij high ticket sales zijn de relaties met klanten van groot belang. Het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid duurt langer en vereist meer inzet dan bij standaard verkoopprocessen. Investeer in langdurige relaties door consistent waardevolle inzichten en ondersteuning te bieden. Dit kan betekenen dat je regelmatig check-ins organiseert, aangepaste adviezen geeft, of zelfs klantspecifieke content creëert. Langdurige relaties leiden vaak tot herhaalaankopen en waardevolle doorverwijzingen.

Benadruk de waarde, niet de prijs

Focus op de waarde die je product of dienst biedt, niet alleen de prijs. Klanten die bereid zijn om grote bedragen te betalen, zijn vaak meer geïnteresseerd in de ROI (return on investment) dan in de kosten zelf. Leg uit hoe jouw aanbod hun problemen kan oplossen of hun situatie kan verbeteren. Gebruik casestudies, getuigenissen, en gedetailleerde uitleg van functies en voordelen om de waarde die je biedt te demonstreren.

Wees geduldig en toon doorzettingsvermogen

High ticket sales cycli zijn vaak lang en kunnen meerdere interacties vereisen voordat een deal wordt gesloten. Geduld en doorzettingsvermogen zijn belangrijk. Wees niet ontmoedigd als een potentiële klant niet onmiddellijk koopt; blijf betrokken, wees behulpzaam en blijf de waarde van je aanbod benadrukken.

Implementeer een strategisch marketingplan

Gebruik een gecombineerde aanpak van inbound en outbound marketingtechnieken om je doelmarkt te bereiken. Contentmarketing, SEO, gerichte advertenties, en evenementen zijn allemaal effectieve methoden om high ticket prospects aan te trekken. Zorg ervoor dat je marketingboodschappen aansluiten bij de behoeften en de taal van je doelgroep.

Conclusie

High ticket sales biedt aanzienlijke mogelijkheden voor wie bereid is om te investeren in lange termijn relaties en diepgaande marktkennis. Met de juiste aanpak en doorzettingsvermogen kan het een zeer lonende carrière zijn. Als je klaar bent om de uitdaging aan te gaan, kunnen high ticket sales goede financiële en professionele beloningen opleveren.

Wat is high ticket sales? - Schouderseronder.nl (2024)

FAQs

What is considered a high ticket sale? ›

High ticket sales involve selling products or services at a high price (usually over $1,000). Most of these transactions require buyers to make a large financial commitment. Examples of high-ticket items include luxury cars, real estate properties, high-fashion clothing, and specialized services.

How to break into high ticket sales? ›

10 steps to make high-ticket sales
 1. Identify your ideal buyer. ...
 2. Define your high-ticket offer. ...
 3. Frame your pricing. ...
 4. Create content for potential customers. ...
 5. Build a premium brand. ...
 6. Demonstrate testimonials and social proof. ...
 7. Convey scarcity and exclusivity. ...
 8. Qualify leads.
May 13, 2024

Is high ticket sales a pyramid scheme? ›

Is It Legit? Yes, it's a real way to make money online. Some think it's a scam or a pyramid scheme. It's not.

What is a high ticket sales job description? ›

Big-ticket sales jobs focus on selling high-ticket and expensive items. There is no size or price threshold for what constitutes a big-ticket sales item, but the term typically includes product categories such as houses, electronics, appliances, furniture, vehicles, building materials, and some luxury goods.

What are high ticket products examples? ›

Think of big-ticket products like luxury products, a portable pool, home theatre, garden sheds, and kayaks among the top examples of high-ticket products. Because of their high cost, we tend to place greater importance on them.

Can you make money in high ticket sales? ›

By focusing on larger profit margins, you're boosting your revenue without increasing the amount of work. You see, high-ticket sales allow you to generate more income per transaction. This means that even if you sell fewer items or services, you can still make a substantial profit due to the higher price point.

How to get hired as a high ticket closer? ›

Confidence and Assertiveness: Exhibiting confidence in themselves and what they are selling instills a similar confidence in their clients. Persistence and Resilience: The nature of high-ticket closing often involves overcoming rejection and challenges, demanding resilience and persistence.

How to find high ticket closing clients? ›

But with these four tips, you can drive current and potential clients toward high-value purchases.
 1. Focus on Personalization, Not Automation. Personalization is key in the high ticket closing process. ...
 2. Act as a Guide, Not a Salesperson. ...
 3. Build Relationships, Not Prospect Lists. ...
 4. Remember to Follow Up, Not Give Up.

How to create high ticket products? ›

To create and sell your first high-ticket item, you'll need to:
 1. Understand your audience.
 2. Perform a competitor or gap analysis.
 3. Start planning your high-ticket offer.
 4. Design the flywheel to market and sell your high-ticket offer.

Who are high ticket clients? ›

High-ticket clients are individuals or businesses that make large purchases or investments in a product or service. These clients are typically more valuable to a company because they generate more revenue per transaction compared to smaller clients.

What's the catch with affiliate marketing? ›

One of the most common affiliate marketing scams faced by affiliate managers is sale and transaction frauds perpetrated by scammer affiliates. They might use tactics like using fake or stolen credit cards to make purchases through their affiliate links or codes. They'll earn commissions on those fraudulent sales.

Do you need experience for high ticket sales? ›

Landing high ticket sales jobs can be hard if you have 0 experience. Yes, with the right training, you can show up to interviews confident, sounding great but often still not land the gig simply due to the fact that this is your first real swing at it.

How much can you make in ticket sales? ›

Ticket Sales Representative Salary
Annual SalaryHourly Wage
Top Earners$50,500$24
75th Percentile$33,000$16
Average$30,555$15
25th Percentile$21,000$10

How do high ticket closers make money? ›

Fixed Commission Plus Bonus: Some high-ticket closers have a fixed base commission for every sale, and they may also receive additional bonuses for surpassing certain sales thresholds. This structure provides a stable income base with the potential for extra rewards as you exceed sales goals.

What are examples of high ticket closing? ›

High ticket closing, as mentioned above, is selling premium or high quality products to a specific audience. These purchases are generally not routine, regular purchases. Many high ticket sales will include things such as vehicles, real estate, training courses, etc.

What is average ticket sales? ›

Statistically, the average ticket is computed as the mean of your sales per visit and is calculated by adding total sales over a specified period and dividing by the number of visits with purchases.

What is considered low ticket sales? ›

Low ticket item sales refer to the sale of products or services that have a lower price point compared to other items in a company's product line. These products may not generate as much profit as higher ticket items, but they can still be an important part of a business's overall sales strategy.

What is an example of a low ticket sale? ›

Low ticket items are products or services priced at a lower cost, which are typically regular purchases. They're those everyday items that don't require a significant investment from the customer. Think of things like books, small household gadgets, or affordable clothing.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Patricia Veum II

Last Updated:

Views: 6433

Rating: 4.3 / 5 (44 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Patricia Veum II

Birthday: 1994-12-16

Address: 2064 Little Summit, Goldieton, MS 97651-0862

Phone: +6873952696715

Job: Principal Officer

Hobby: Rafting, Cabaret, Candle making, Jigsaw puzzles, Inline skating, Magic, Graffiti

Introduction: My name is Patricia Veum II, I am a vast, combative, smiling, famous, inexpensive, zealous, sparkling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.