Hitman: Agent 47 Filmreview (2024)

Hitman: Agent 47

Hitman: Agent 47 Filmreview (1)

Wanneer je iets vanuit dit artikel koopt, krijgt IGN Benelux mogelijk een deel van de inkomsten.

bySven Rietkerk

Geplaatst op 2 september 2015 12:00

Het is geen geheim dat games over het algemeen niet de beste inspiratiebronnen ooit zijn voor films. Hitman: Agent 47 doet toch een poging om de bekende Hitman-serie (opnieuw) naar het witte doek te brengen. De vraag is of de film geschikt is voor de de liefhebbers van de games.

De film opent veelbelovend. Vlagen doen me zelfs herinneren aan de eerste missie uit Hitman: Absolution. Rupert Friend komt hier over als een geweldige Agent 47. Een gevoelloze assassin die er alles aan doet om zijn doelwit om te leggen zonder sporen achter te laten.

Zoals we de opdrachten kennen uit de gamereeks krijgt onze agent in de film ook zijn volgende opdracht. Leg twee mensen om, zodat de organisatie veilig is voor de toekomst. Tot hier is er weinig aan de hand en lijkt het zelfs dat we te maken hebben met een geweldige film.

Helaas is dit toch niet helemaal het geval. Voor een verhaal zijn personages nodig die ervoor zorgen dat een verhaal aan de gang blijft. Bij Hitman is dit het verhaal van Katie. Zij wordt gespeeld door de mooie Hannah Ware, maar dit is nou net de geforceerde factor die er voor zorgt dat de film een reden heeft om door te blijven gaan. Dit is meteen het grootste probleem van de film. Het verhaal is gewoon niet goed. Van mijlenver zie je aankomen waar het naartoe gaat en wat de uiteindelijke grote confrontatie zal zijn.

Hitman: Agent 47 Filmreview (3)

De sterke kanten van deze film liggen dan ook bij de rol van Friend. De choreografie van de gevechten en de shots die gemaakt zijn tijdens deze gevechten zijn erg goed. Het gevoel van de game komt hier zeker in terug. De game staat natuurlijk bekend om het plannen en omleggen van je doelwitten en op dat gebied is deze film zeker het kijken waard. Voor fans van de Hitman-serie zitten er ook verschillende leuke knipogen in. Denk aan een body bag, het vermommen en de bekende wapens die Agent 47 in de game bij zich heeft. Een klein minpuntje: gedurende de gehele film toont Agent 47 te veel emotie. Als genadeloze genetisch gemanipuleerde killer zou Agent 47 geen emotie moeten hebben, maar hier kom ik zo op terug.

Waar de game draait om stealth en sneaken hebben de makers van de film ervoor gekozen om dit niet altijd zo serieus te nemen. Een achtervolging midden in een stad en de shoot-out die hierop volgt, komen gewoon niet goed over. Als gamer verwacht je niet dat Agent 47 verwikkeld raakt in een all-out vuurgevecht. Als je dat los kan laten, is het een vermakelijke scène die thuishoort in een gemiddelde actiefilm.

Let op: spoilers volgen!

Hitman: Agent 47 Filmreview (4)

Het grote keerpunt van Agent 47 zit tegen het einde aan. Tijdens de hele film wordt keer op keer benadrukt hoe de Agents 'geprogrammeerd' zijn om bepaalde eigenschappen wel of juist niet te hebben. Agent 47 is geprogrammeerd om zijn kills te maken zonder daar enige emotie bij te voelen. Filmfans voelen dan de enorme fout al aankomen die de makers van de film hebben gemaakt. Wanneer je de hele film blijft benadrukken dat iemand geen emotie heeft, geef hem dan geen emotie in de laatste scène zodat de film eindigt in een positief gebeuren - waarbij er nog net niet 'to be continued' in beeld komt te staan.

Voordelen

  • Knipogen naar de Hitman-games
  • Goede Agent 47

Nadelen

  • Het verhaal
  • Hitman in een all-out vuurgevecht
  • Tegenvallende acteerprestaties

Het oordeel

Hitman: Agent 47 is voor de gameliefhebber beter dan voor de filmliefhebber. Als fan van de Hitman-serie heb ik mij prima vermaakt tijdens de film. De knipogen naar de games zijn leuk gedaan en maken dat je met een echte Hitman te maken hebt. Helaas schieten zowel het verhaal als de prestaties van de acteurs tegen. Bekijk deze film dan ook als een hoofdstuk uit een Hitman-game; dan is het prima vermaak voor de tijd dat het duurt. Ga je als filmliefhebber naar deze film, dan zul je teleurgesteld worden door het slechte verhaal en de wat random gevechten.

Wanneer je iets vanuit dit artikel koopt, krijgt IGN Benelux mogelijk een deel van de inkomsten.

Hitman: Agent 47 Filmreview

6.5

Aardig

Leuker voor de gamefans dan voor de filmfans. Verwacht niet veel van het verhaal, maar de knipogen voor fans van de game zijn tof.

bySven Rietkerk

Hitman: Agent 47 Filmreview (6)

Hitman: Agent 47 Filmreview (2024)

FAQs

What is the movie Hitman: Agent 47 about? ›

Why is Agent 47 so good? ›

Stealth Mastery : 47 has mastered the art of stealth and is very elusive man , being able to terminate multiple enemies in the same area one at a time and sneak up on almost anybody and quietly neutralize them.

Which Hitman: Agent 47 movie is best? ›

If you want to see a decent movie about Agent 47, watch "Hitman", starring Timothy Olyphant. That movie is much better and much 'closer to home', so to speak. 47 is an assassin, not a superhero, or even a hero, for that matter. Just an assassin.

Who would win, Agent 47 or John Wick? ›

However if you drop them both in a crowded area and give them each other as the sole target, 47 would win hands down; he would even make it look like an accident. His skillset as an assassin far outshines John Wick's skillset as a cleaner.

Why did Agent 47 shoot Diana? ›

Diana played her biggest role yet in Hitman: Absolution, after betraying the ICA to save a cloned girl named Victoria. 47 is sent to assassinate her, but merely wounds her and rescues Victoria, later saving her from Blake Dexter and his associates and assassinating ICA division chief Benjamin Travis.

Why is Agent 47 bald? ›

Concept and creation

He is a bald man with a tattoo on the back of his head in the style of a barcode. This was added to give players something to look at while they played, with the in-game lore being that he needed to be distinguishable from clones of him.

Was Agent 47 a flop? ›

Its twists and turns, which are usually a powerful device in films, are totally wasted and virtually play no part in making this film great. They come so thick and fast that by the end of the first act, the writers Skip Woods and Michael Finch had given up so much information, thereby ruining the film.

Is Agent 47 a good guy or bad guy? ›

Agent 47, also known as The Hitman and Tobias Rieper, is the titular main protagonist of the Hitman video game series. He is a bio-engineered clone who works as a contract killer, and although he is the protagonist, his works and doings have made him infamous as a professional assassin.

What is Agent 47 weakness? ›

Weaknesses: Despite being the perfect assassin, he still has the typical biological needs to eat, drink and sleep like any other normal human, although he can go on for weeks without supplies or rest and still operate at full power.

Why is 47 called 47 Hitman? ›

His name stems from the fact that he is the "47th" clone from a secret cloning project which forms the plot of the first Hitman game, Hitman: Codename 47. Agent 47 is a genetically-engineered assassin, created from the recombinant DNA of the world's five most dangerous criminals.

Who wins Agent 47 or Batman? ›

Wayne will have the advantage in combat and all other cases except when he does not knowing anything about Agent 47, such as his tendencies to use disguises. So, if Batman is not involved, this is an easy contract for 47. If Batman is involved to almost any capacity, 47 will heavily struggle.

Will there be an Agent 47 2 movie? ›

Who is better, James Bond or Agent 47? ›

Both combatants are highly trained killers and have survived plenty of impossible odds, but only one was naturally ready for anything. Boomstick: James Bond definitely had the experience and technology advantage, but has on numerous occasions gotten the drop on more than once by opponents lesser in skill than Agent 47.

Who trained John Wick to be an assassin? ›

It is revealed in the John Wick comic book mini-series that he spent a significant portion of his adolescence in el sauzal, Ensenada Mexico. At one point, he was recruited by a Ruska Roma organized crime group and trained by its leader, a woman known as The Director, in New York City.

Who is Agent 47 a clone of? ›

His creation was funded by five criminal masterminds who donated their own DNA to the project. 47's five genetic fathers, from left to right; Pablo Ochoa, Ort Meyer, Lee Hong, Frantz Fuchs and Arkadij Jegorov.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated:

Views: 6044

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.